EnglishΕλληνικάItaliano

Οι στόχοι του LoCPro II

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές για όλους τους εταίρους ότι οι γεωργικοί επιχειρηματίες, που εμπλέκονται στην παραγωγή και το εμπόριο των παραδοσιακών τοπικά διακεκριμένων προϊόντων δεν μπορούν να προσεγγιστούν με βάση μια συγκεντρωτική προσέγγιση. Αντ' αυτού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες των επιχειρηματιών του πρωτογενούς τομέα για ανάπτυξη που ευθυγραμμίζεται με το ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον είναι αναγκαία η παροχή βοήθειας και καθοδήγησης, όσον αφορά τις βέλτιστες επιχειρηματικές διαδικασίες, τις σύγχρονες επιχειρηματικές τεχνικές, καθώς και τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επί τόπου - δηλαδή στον τόπο εργασίας των επιχειρηματιών.

Η βασική ιδέα του «LOCPROII» παραμένει στην ουσία η ίδια με εκείνη του «LOCPRO», που είναι η υποστήριξη και προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε αυτές τις αγροτικές Ευρωπαϊκές περιοχές υπό την τρέχουσα οικονομική κρίση, καθώς και τον συνεχώς συρρικνούμενο πρωτογενή τομέα. Όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν στενά για την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασης, ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις, μέσα από τη συνεπή διαχείριση του Επικεφαλής Εταίρου. Το σημείο εστίασης κατά την ανάπτυξη της πρότασης έργου ήταν να φέρει σε επαφή την προηγούμενη εμπειρία από το «LOCPROI» και να τη κεφαλαιοποιήσει προκειμένου να παράσχει στις ΜΜΕ ένα πλαίσιο που ταιριάζει στις ανάγκες τους, ενώ την ίδια στιγμή να συνδυάσει τις ικανότητες και δυνατότητες των συνεργατών προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία τόσο από την άποψη των εταίρων καθώς και των ΜΜΕ που συμμετέχουν στο έργο.

Υπόβαθρο του έργου

Τα τοπικά διακεκριμένα / χαρακτηριστικά προϊόντα αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που χαρακτηρίζονται από δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η απαραίτητη εντοπιότητα αυτών των προϊόντων που σχετίζεται με κάθε περιοχή παρέμβασης. Το δεύτερο είναι ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών ποιότητας των συγκεκριμένων προϊόντων με την μακρά τους ιστορία. Έχοντας αυτό τον ορισμό κατά νου, το LOCPROII αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και αύξηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο LOCPROI, δηλαδή τη διασυνοριακή ενοποίηση και υποστήριξη των διαφόρων επιχειρηματιών πρωτογενούς τομέα που παράγουν τέτοια χαρακτηριστικά προϊόντα. Τα τοπικά διακεκριμένα προϊόντα είναι μέρος τόσο του γεωργικού οικονομικού τομέα όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος που υπάρχει στις περιοχές παρέμβασης. Ως μέρος αυτού του περιβάλλοντος περιορίζονται συνήθως σε τοπικές αγορές ως προϊόντα με ποιότητα και πάνω από όλα αγνά που σηματοδοτούν το «μεράκι» της τοπικής κοινότητας. Μερικά από αυτά τα προϊόντα είναι αρκετά γνωστά στις τοπικές αγορές με αποτέλεσμα την πώληση τους στους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις η πρόσβαση σε σύγχρονα καταστήματα λιανικής πώλησης, δηλαδή κυρίως Ηλεκτρονικού Εμπορίου καταστήματα, είναι σχεδόν αδύνατη για τις περισσότερες από αυτές τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν διαθέτουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις (με τεχνολογικούς όρους και όρους μάρκετινγκ) για να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται αυτά τα καταστήματα για την ανάπτυξή τους. Επομένως, η υποστήριξη και η παρέμβαση σε αυτά τα σημεία-κλειδιά, δηλαδή η τεχνολογική παρέμβαση και οι πρακτικές μάρκετινγκ για την παγκοσμιοποιημένη αγορά, δείχνουν ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη αυτών των επιχειρηματιών πρωτογενούς τομέα. Επιπλέον, οι περιοχές παρέμβασης, δηλαδή οι επαρχίες του Μπάρι και του Μπρίντιζι και οι Περιφερειακές Μονάδες της Κέρκυρας, της Λευκάδας και της Αχαΐας αποτελούν τμήμα από τις κυρίως επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης για το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Είναι περιοχές που παρουσιάζουν μια αίσθηση χαμηλής ποιότητας ζωής και μικρού μεριδίου του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, ο οποίος παράλληλα κάθε χρόνο μειώνεται υπέρ του τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Ένας τριτογενής τομέας ο οποίος όμως τις περισσότερες φορές αναφέρεται στην αδέξια ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων που βλάπτουν τον τοπικό πολιτιστικό χαρακτήρα και δεν παρέχουν στον απαιτούμενο βαθμό την υποστήριξη που χρειάζεται για αυτά τα τοπικά χαρακτηριστικά προϊόντα να προωθηθούν. Μια βασική παρέμβαση, όπως αυτή που προτείνεται από LOCPROII θα βοηθήσει τους επιχειρηματίες πρωτογενούς τομέα πρώτα απ 'όλα να μάθουν και να αποκτήσουν την ικανότητα να ενσωματώσουν την τεχνολογία και τα εργαλεία μάρκετινγκ στην καθημερινή εργασία τους και δεύτερον θα τους δείξει εναλλακτικούς τρόπους για να προστατεύσουν τον εαυτό τους ενάντια στις προσανατολισμένες στην τιμή τάσεις του παγκοσμιοποιημένου καταναλωτισμού με την ανάπτυξη της δικής τους μοναδικής πρότασης πώλησης και βασικών ικανοτήτων χτισμένων γύρω από τα προϊόντα τους και τα διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και περιφερειακές δραστηριότητες όπως οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού & οι δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου που τους δίνουν ένα εφαλτήριο για την παγκόσμια αγορά.

Στόχοι του έργου

Ο βασικός στόχος του LOCPROII είναι: Η ενίσχυση της υποστήριξης των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας, με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή δουλειά των επιχειρηματιών και τη χρήση του σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών μάρκετινγκ που θα προωθήσει την εμπορική ανάπτυξη των επιχειρήσεων επιτρέποντάς τους να αναπτύσσονται βιώσιμα, θα προωθήσει την κατάρτιση στην παραγωγή τοπικών προϊόντων ποιότητας νέων εργαζόμενοι υψηλών δυνατοτήτων και θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη των σχετικών περιοχών παρέμβασης, μέσω της προσπάθειας για την προώθηση ενός ισχυρού συμπλέγματος τοπικών προϊόντων μεταξύ των επιχειρήσεων, των τοπικών φορέων και των ερευνητικών - εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Αυτός ο κύριος στόχος αναλύεται περαιτέρω σε υπο-στόχους που είχαν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη δομή των δράσεων, των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων. Έτσι, αυτοί οι δεύτερου επιπέδου στόχοι είναι:

 1. Η περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της τεχνολογικής πλατφόρμας του LOCPROI που προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών και τους δίνει πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες για την αγορά και σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 2. Η παροχή στους επιχειρηματίες προνομιακών πληροφοριών για την αγορά σχετικά με τους καταναλωτές και τις αλυσίδες εφοδιασμού των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
 3. Η καλλιέργεια των ικανοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται, ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να ενσωματώσουν σύγχρονες ΤΠΕ και εργαλεία μάρκετινγκ στις καθημερινές τους διαδικασίες.
 4. Η καλλιέργεια θετικών διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρηματιών, των τοπικών φορέων, και των ερευνητικών- εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα όρια των περιοχών παρέμβασης.
 5. Η ανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα εξυπηρετεί ένα τριπλό ρόλο: από τη μία πλευρά θα παρέχουν μια διέξοδο για την προώθηση των τοπικών προϊόντων, από την άλλη πλευρά θα παρέχουν στους επιχειρηματίες ένα περιφερειακό σημείο πρόσβασης στις ΤΠΕ και τη γνώση και τα εργαλεία μάρκετινγκ & τελικά θα δώσουν διασυνοριακή πρόσβαση στις προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματιών και ιδρυμάτων.

Αναμενόμενες εκροές

Οι αναμενόμενες εκροές του έργου προέρχονται απευθείας από τους σχετικούς στόχους του έργου. Το LOC PRO II στοχεύει να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα που αντιστοιχούν & υλοποιούν τους στόχους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε πρώτα απ’ όλα ο μεγαλύτερος αριθμός των δραστηριοτήτων να ασκείται με σκοπό να παρέχουν υποστήριξη στους επιχειρηματίες και η βιωσιμότητα και ο αντίκτυπος των δράσεων του έργου να είναι όσο το δυνατόν εγγυημένα. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου περιστρέφονται γύρω από την ενίσχυση και την ανάπτυξη της πλατφόρμας του LOC PRO I που συμπληρώνεται σε περιφερειακό επίπεδο από την εισαγωγή των ΠΚΤΠΕ και της πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης και τις κοινές, διασυνοριακές έρευνες αγοράς. Έτσι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του LOC PRO II είναι:

 1. Μια ενισχυμένη πλατφόρμα ΤΠΕ (μια σειρά διασυνδεδεμένων πυλών, vortals με ιδιωτική & δημόσια πρόσβαση στις υποκείμενες βάσεις δεδομένων),

 2. Μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

 3. Η απογραφή των επιχειρηματιών που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα,

 4. Κοινές έρευνες αγοράς και έρευνες της αλυσίδας εφοδιασμού που παρέχουν προνομιακές πληροφορίες για την αγορά και θα προστεθούν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων,

 5. Μία σειρά από οδηγούς βέλτιστης βιολογικής παραγωγής για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που θα προστεθούν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων,

 6. Μια σειρά από σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και μεταφοράς γνώσης, καθώς και η παραγωγή του σχετικού υλικού,

 7. Μια σειρά από διασυνοριακές συνεργασίες στις δραστηριότητες των επιχειρηματιών όπως εργαστήρια και συμμετοχή σε εκθέσεις,

 8. Μια σειρά από προωθητικές ενέργειες που παρέχονται για την προώθηση του προγράμματος και για την προώθηση των επιχειρηματιών, όπως παραγωγή φυλλαδίων, CD, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, δημοσιεύσεις, άρθρα περιοδικών, καταχωρήσεις στο διαδίκτυο κλπ.,

 9. Ο σχεδιασμός και η πιλοτική λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΠΚΤΠΕ) καθώς και το διασυνοριακό εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας τους.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου LOC PRO ΙΙ, απορρέουν απευθείας από τις εκροές του. Οι δράσεις του LOC PRO II θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με ένα βιώσιμο διασυνοριακό τρόπο στις περιοχές παρέμβασης. Οι δράσεις του LOC PRO II θα χρησιμεύσουν επίσης για την ενίσχυση των ΤΠΕ και την ένταξη των εργαλείων μάρκετινγκ στις καθημερινές δραστηριότητες των επιχειρηματιών των τοπικών προϊόντων. Τέλος, οι διάφορες δράσεις θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν τις διασυνοριακές πολιτικές παρέμβασης και τις στρατηγικές δημόσιων φορέων και άλλων θεσμικών οργάνων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματιών του πρωτογενούς τομέα. Επιπλέον, απορρέοντας άμεσα από τις εκροές του έργου αναμένονται τα ακόλουθα άμεσα αποτελέσματα:

 1. Οι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να αναπτυχθούν.

 2. Οι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν ένα καινοτόμο βαθμό αντίληψης για την ολιστική επέκταση και εξέλιξη των επιχειρήσεών τους, καθώς και τα αναγκαία κίνητρα για να προχωρήσουν με την καινοτόμο λύση που καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες.

 3. Ένα ζωντανό δίκτυο εργασίας επιχειρηματιών, ερευνητικών ιδρυμάτων και τοπικών δημόσιων φορέων που έρχονται μαζί για να διασφαλίσουν την μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στις περιοχές παρέμβασης.

 4. Τη δημιουργία των προοπτικών και των αναγκαίων διασυνοριακών σχημάτων ώστε ο τομέας των τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων να αναπτυχθεί στο σύνολό του και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για απασχόληση ιδίως των νέων εργαζόμενοι υψηλού επιπέδου με το σχετικό υπόβαθρο.

Επιπλέον, αναμένεται ότι όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, τοπική οικονομική ανάπτυξη η οποία μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, τη μειωμένη καθυστέρηση του παραγωγικού δυναμικού των περιφερειών και τη βελτίωση των διαδικασιών της κοινωνικής ένταξης, ιδίως όσον αφορά τους νέους. Τέλος, το κύριο γενικό αποτέλεσμα του έργου LOC PRO II θα είναι πάνω απ’ όλα η ενισχυμένη υποστήριξη στο ευρύ φάσμα των πτυχών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.